Služby, ktoré ponúkam

Prijímam preklady zo Slovenska aj zo zahraničia prostredníctvom emailu alebo pošty.

Úradné preklady

Uradný preklad (preklad s pečiatkou), z angličtiny do slovenčiny, zo slovenčiny do angličtiny.

Ide najmä o rodný list, sobášny list, vysvedčenie, osvedčenie, diplom, výpis z registra trestov, výpis z katastra nehnuteľností, technické preukazy k vozidlám, výpis z obchodného registra, zmluvy, dokumenty k dedičskému konaniu, rozhodnutia súdov, lekárske správy a posudky, iné úradné dokumenty.

Cena úradného prekladu je stanovená vyhláškou č. 491/2004 Z. z. na 19,92 eur za každú jednu začatú normostranu (1800 znakov s medzerami).

Počet znakov v dokumente zistíte napríklad v aplikácii MS Word kliknutím na Nástroje (Review) -> Počet slov -> Znaky (vratane medzier). Číslo vydeľte 1800 a zaokrúhlite na jedno desatinné miesto.

Priklad: 10000 znakov vrátene medzier deleno 1800 = 5.6 normostrany.

Bežné preklady

Z angličtiny do slovenčiny, zo slovenčiny do angličtiny, z češtiny do angličtiny.

Prijímam preklady z celého Slovenska aj zo zahraničia prostredníctvom emailu.

Prekladám texty najmä z ekonomickej oblasti - zmluvy, výročné správy, účtovné závierky, obchodné listiny. Ďalej texty z marketingu, financií, práva, účtovníctva, ecommerce, internetové stránky (maloobchod, šport, doprava, cestovanie, gastronómia, nehnuteľnosti, médiá), produktové manuály, medicínske a technické texty nenáročného až stredne náročného charakteru (okrem vysoko odborných publikácií). Robím aj lokalizáciu softvéru a webstránok.

Cena prekladu zavisí od náročnosti textu, a pohybuje sa v rozmedzí 10-15 eur za každú jednu začatú normostranu (1800 znakov s medzerami). Minimálna cena prekladu je 20 eur.

Doba dodania a ďalšie náklady

Text do 4 normostrán do 24 hodín.

Dlhší text prekladám rýchlosťou cca 6 normostrán / deň, ale snažím sa vyjsť v ústrety.

K dobe dodania treba ešte pripočítať dobu doručenia poštou v prípade zasielania vytlačeného a zviazaného úradného prekladu.

Poštovné sa počíta podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty (viď www.posta.sk).

Pri úradných prekladoch sa zarátavajú aj náklady na tlač jedného čiernobieleho listu prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 0,10 eura za formát A4 a 0,20 eura za formát A3 alebo jedného farebného listu s grafickým obsahom prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 0,83 eura za formát A4 a 1,66 eura za formát A3.

O mne

Mám dlhoročné skúsenosti a vynikajúce vzdelanie - titul inžinier, ACCA, štátne skúšky z prekladateľstva a tlmočníctva.
Ing. Paulína Lauková

Ing. Paulína Lauková

Úradná prekladateľka a tlmočníčka

Mám viac ako 15 ročné skúsenosti s prekladmi. Som zapísaná v zozname súdnych prekladateľov a tlmočníkov pre anglický jazyk. Vyštudovala som daňový odbor na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, a ACCA v Dubline v Írsku. Okrem prekladov mám prax z oblasti daní, auditu, účtovníctva a investičných fondov, 12 rokov som žila a pracovala v anglicky hovoriacej krajine - Írsku.

Odporúčania od klientov

Snažím sa, aby všetci moji klienti boli maximálne spokojní.

DCU Language Services

"Paulina is a friendly and responsive translator who provides quality work in multiple
languages, and has always been a pleasure to work with."

Jan Rosa

Product Manager

"Paulina is the most professional translator I have worked with. She is reliable, her work is of a highest quality and always delivered on time as promised."

Zuzana Leiser

Mum of two

"Thank you for high quality and hassle free translation experience. I wouldn't hesitate to approach you again."

Kontakt

Kľudne ma kontaktujte, ak máte nejaké otázky.

Telefón

+421 948 321 755
Pon - Pia, 8:00-21:00

Email

paulina@laukova.com

Adresa

Bosákova 9
Bratislava
851 04
Slovensko